ICT služby na míru

Poskytujeme komplexní služby zákazníkům v oblasti vývoje a implementace SW i zajištění HW.

Zabezpečení sítě

Provádíme zabezpečení komunikační infrastruktury s cílem monitorování síťového provozu jako jednotného celku, tak je možné včas identifikovat bezpečnostní incidenty a účinně zamezit šíření. Komplexním zabezpečením sítě bude také zvýšena efektivita práce administrátorů sítě.

Dodaná řešení pokrývají veškeré potřeby na zajištění:

 1. bezpečnosti sítě;
 2. řízení přístupu do sítí;
 3. monitoringu sítí;
 4. správy IP adres;
 5. zvýšení provozní spolehlivosti informačních systémů.

Document management

Document Management Systém – postihuje celý životní cyklus dokumentů, je to informační systém pro oběh a správu všech dokumentů organizace. V rámci nárůstu množství dat a informací nacházíme v DMS řešení zejména v rychlosti reakce, přizpůsobení narůstajícím legislativním požadavkům a neméně řešení transparentní a dlouhodobě zpětně prokazatelné historie dokumentů. Klademe důraz na uživatelskou přívětivost systému a rychlost. Součástí DMS může být elektronický podpis, časové razítko, spisová služba, integrace se stávajícími IS zákazníka.

 • Proč Document Management System?

  • Energii pro účelnou práci mrháte na hledání nebo na opětovné vytváření toho, co nemůžete najít.
  • Činnost firmy či úřadu je často narušena nedohledáním dokumentů, obvykle opakovaným. Počet takových případů roste s počtem zaměstnanců či poboček.
  • Papírové dokumenty obíhají neřízeně firmou nebo jsou uložené v šanonech, ale nikdo neví, kde se přesně nachází.
  • Elektronické dokumenty v emailu se obvykle ukládají v Outlooku, ale při jejich hledání hádáte, kdo nebo kdy je posílal či s jakým předmětem.
  • Elektronické dokumenty jsou nekontrolovaně skladovány na discích počítačů uživatelů nebo někde na serveru ve sdílených složkách, kdokoliv je může číst, měnit a klidně je i smazat.

Spisová služba

Je definována zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, jedná se o zajištění odborné správy dokumentů v organizaci. Dodáváme elektronickou spisovou službu dle požadavků a specifik zákazníka. Elektronická spisová služba umožňuje evidovat práci se všemi dokumenty, od jejich vzniku po skartaci nebo předání do archivu. Elektronickou spisovou službu lze integrovat s IS, které již v organizaci fungují. Elektronická spisová služba OR-IT je v souladu s veškerou platnou legislativou.

Analýza rizik

Provádíme analýzu informačních rizik organizace především analýzu datových aktiv a souvisejících aktiv (servery, síťové prvky, aplikace, prostory, lidé…). Výstupy analýzy rizik IS umožňují stanovit základní bezpečnostní strategii organizace a definovat datová aktiva, která jsou pro organizaci nejdůležitější, včetně návrhu protiopatření, jež se vztahují k daným aktivům.

GDPR / Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

General Data Protection Regulation – představuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů a tím také nový rámec právní ochrany osobních údajů proti neoprávněnému zacházení. Pro vaši organizaci zajistíme přípravnou fázi k zavedení GDPR provedením analýzy stávajícího stavu zpracování osobních údajů, provedeme GAP analýzu a soulad s GDPR spolu s návrhem nápravných opatření, budeme dohlížet v průběhu implementace případných nápravných opatření pro požadovaný soulad s GDPR.